Římané-Shrnutí

Národní barvy: různé odstíny červené, zlatá, stříbrná

Národní symboly: orlice(aquila), vavřínový věnec, blesky, S.P.Q.R.

Panovník: konzul Gaius Iulius Caesar

Stručný popis armády: Římané jsou vyspělým a dobyvačným národem. Svých vojenských úspěchů dosahují především díky propracované strategii a taktice. Jejich základním rysem je pořádkumilovnost, se kterou budují silnice, staví mosty, opevňují strategicky důležitá místa a zakládají rozlehlé vojenské tábory. Základem armády římské republiky je těžká pěchota, rekrutovaná z řad svobodných obyvatel státu-Římské Legie. Ta je vyzbrojená kopími(pillum), velkými obdélnými štíty(scutum)a římskými meči(gladius)a dýkami(pugio). Římané se oblékají do tunik bez rukávů sahajících do půli stehen a střihem podobných řeckým chitónům. Nosí krátké kalhoty a řemínkové sandále nad kotníky(calligae). Tělo chrání kroužková, či krunýřová, později pásová zbroj zvaná lorika, nechybí typické přílby, u elitních jednotek(jako jsou praetoriáni)ani nátepníky a náholenice. Římané mají složitou hierarchii velitelských hodností(dekurion, centurion, legát atd.), k dobývání nepřátelských cílů používají válečné stroje jako je katapult či onager, budují kvalitní jezdecké jednotky a jednotky lehké pěchoty, především lučištníků.

 

Maximální počet hráčů: 60