Stručně z historie: Germáni jsou(stejně jako Keltové a Italikové) indoevropské etnikum. Jedná se zřejmě o původní obyvatele severní Evropy. Jejich kořeny nutno hledat na Skandinávském a Jutském poloostrově. Zde se už na počátku 1.tisíciletí př.n.l. živili lovem, pastevectvím a primitivním zemědělstvím.

 

 

3.stol.př.n.l.- Začíná germánská expanze do kontinentální Evropy. Germáni se vyloďují a postupně usazují na pobřeží dnešního Německa, Nizozemska a později i v Pobaltí. Žijí v prostých osadách, nestaví hradiště, neznají hrnčířský kruh, umí však tavit a kout železo.

 

Přelom 2.a1.stol.př.n.l.- Germánské kmeny Chattů, Svébů a jiné se usazují v povodí Rýna. První boje s Galy, kmen Belgů na severu vetřelce odráží, celkově ale Galové germánskému tlaku ustupují.

 

58-51př.n.l.- Germánské kmeny se rozdělují, jednotlivý náčelníci volí ze dvou možností-podpořit Galské kmeny výměnou za část jejich území a půdy, nebo naopak Římany, jejichž nabídka je dosti podobná. V této době ještě Germáni nevystupují jako jednotný celek, přesto významně zasahují do bojů ve východních oblastech Galie. Jako by válečné události Caesarova tažení předznamenaly, že v budoucnu se hlavními nepřáteli řím.Impéria stanou právě tito seveřané, nikoli keltové. Ti byli stále výjimečnými válečníky, jejich lidský potenciál se však již vyčerpal.

 

Hlavní božstva: Ódin(Wotan, Wodden)-bůh života, smrti, kouzel, run a věštění, nejvyšší severský bůh, Thór(Tor)-bůh bouře, deště, plodnosti a vítězné války, Odinův syn, Frey(Freyr)-bůh plodnosti a míru, Baldr(Balder)-bůh krásy, čistoty a dobra, bratr Thorův, Loki-bůh přetvářky, zla a neštěstí, vládce démonů, Njörd-bůh moře a námořníků, Iddun-bohyně a ochránkyně zdraví