Z Bájí a Mýtů: „Všichni bohové, mocní i méně mocní, dobří i podlí, jsou potomky obrů. Prakráva Audhumla lízala ledové kry a obrušovala je tak svým jazykem. Z tohoto životodárného ledu za tři dny vyrostl první obr světa, Búri, zvaný Otec. Sám ze sebe zplodil syna Böriho, který byl výplodem jeho mysli a podobal se mu v mnohém podstatném. Se svou manželkou Bestlou počal Böri tři syny- Ódina, zvaného některými kmeny též Wotanem či Woddenem, Vilího a Véu. Ódin, první a nejstarší bůh ze všech Ású, je hrozivým pánem nad runami, kouzly, životem i smrtí. Jeho jednání je však spravedlivé a vždy v souladu s řádem světa. Vilí je patronem vůle a myšlenek, Vé obětí a svátostí.“

 

Prvními lidmi světa byli Ask a Embla. Stali se manžely a z jejich spojení vzešlo mnoho potomků, proslulých i zlořečených. Od Ódina jim byl vdechnut život, Vilí jim daroval schopnost pohybovat se a myslet, od Véa získali podobu, jazyk, zrak a sluch.“

 

Podle knihy L. Spáčilové a M.Wolfové Germánská mytologie

 

Slavný syn Země,

se saní dštící,

přichází se bít,

bojovník bez hany.

 

Muži v děsu,

domovy opouští,

v hněvu když udeří,

obránce Midgardu.

 

Země tone v moři,

tmí se slunce,

z nebe se tratí,

třpytivé hvězdy,

plameny šlehají, pára se valí,

žár ohně stoupá,

k samotnému nebi.

 

Z eposu Poetická Edda