Prolog

10.02.2011 21:31

Z dálky je slyšet jen válečná vřava. Ty a zbytek vaší vsi opouštíte vesnici ve strachu před strašlivými Římany a opevňujete se v nedalekém oppidu.....

Pochoduješ v útvaru všude okolo jsou vyzbrojení vojáci stejní jako ty. Na noc stavíte tábor a čekáte co přinese nový úsvit...

Na kterou stranu se přidáš ty?? Je to jen na tobě. Čtěte Prolog při sekci národy. Římani, či Galové kdo zvítězí v tomto boji muže proti muži, boje na život a na smrt?