Galové-Shrnutí

Národní barvy: všechny kromě černé, velmi oblíbené jsou zelená, různé odstíny modré, oranžová a žlutá

Národní symboly: kanec, kohout, spirála života, trojlístek(triskel)

Panovník: náčelník Vercingetorix

Stručný popis armády: Galové jsou zdatní, nebojácní válečníci, kteří si velmi potrpí na magické rituály, jako jsou tance okolo ohnišť, synchronizované bubnování, hlučný zpěv, malování se válečnými barvami atd. Těmito praktikami se dostávají do stavu jakéhosi transu, a jsou díky němu ještě divočejší. Do boje se oblékají do prostých tunik nebo se svlékají do půl těla, nosí pláště, nízké boty, kalhoty s pestrými vzory pruhů a kostek, a zdobí se šperky. Přílbami se běžně chrání i mnozí prostí válečníci, zato kroužkové, kožené a jiné zbroje jsou především výsadou kmenové aristokracie. Galové nejčastěji bojují kopími a meči v kombinaci s různými typy štítů, jakkoli ani pádné a střelné zbraně jim nejsou cizí. Jejich taktika je založená na RYCHLÉM, PŘÍMÉM a VELMI ŽIVELNÉM útoku celého vojska, kterému dokáže odolat jen dobře organizovaný nepřítel.

 

Maximální počet hráčů: 60